Åben Have den 29.-30. januar

Kære medlemmer, nu nærmer dagen så for åben have. Ifm. er der nogle ting vi gerne vil bede jer respektere.

1. Pas på jer selv når i færdes rundt, Gottlieb vil i videst muligt omfang have gjort det muligt at komme rundt i foreningen. 

2. Ikke pille ved noget i de installationer i ser på jeres vej, det være sig kloakrør, brønde eller dæksler i haverne eller på vejene.

3. HUSK AT ARBEJDET IKKE ER MELDT FÆRDIGT. Det betyder der er ikke lavet en overlevering fra Gottlieb til foreningen. Først når en sådan overlevering har fundet sted, begynder den endelige eventuelle mangeludbedring.

4. Læg mærke til alle de forhold der kæmpes med, særligt vand. På basis af dette må vi forvente en vis forlængelse af byggeperioden. Det endelige kendes ikke for nuværende, men i vil få det at vide så snart vi ved det mere præcist.

5. Fælleshuset er åben for at have en mulighed for at komme i læ. Grundet den nuværende smittesituation omkring Corona, så vil der dog ikke kunne forventes at I kan sætte jer og sludre. Sludderen må ske stående, desværre.

6. Nyd nu at haven er åben, sug til jer og tænk på at det snart er havesæson igen. 

På vegne af Kloakudvalget


© H/F Mosehøj. All rights reserved.