Kloakering 2021/22

Projektnyt

17. april 2022

Projektstatus

Projekt-info nr. 7

Efter indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling har vi modtaget en række spørgsmål, som mange nok vil være interesserede i svarene på. Har vi samlet dem.

Læs mere i Projekt-info nr. 7.

13. marts 2022

Projektstatus

Projekt-info nr. 6

Alle haver er færdigmeldt – dog ekskl. indretning af målerbrønde, kvalitetssikring, retablering af muld, etc. Desuden er kloakledningerne nedgravet i stierne, men vandledningerne udestår fortsat.

Læs mere i Projekt-info nr. 6.

6. januar 2022

Projektstatus

Projekt-info nr. 5

72 haver er færdigmeldt pr. 21. december 2021 – dog ekskl. indretning af målerbrønde, kvalitetssikring, retablering af muld, etc.

Læs mere i Projekt-info nr. 5.

1. december 2021

Projektstatus

Færdigmeldte haver

Følgende 47 haver er færdigmeldt pr. 24. november 2021 – dog ekskl. indretning af målerbrønde, kvalitetssikring, retablering af muld, etc.:

Etape 

Dato  

Have nr. med aktivitet  

Have nr. der er færdige  

Etape 1 

2021.10.13  

11-25  

10  

2021.10.20  

1-9, 11-17, 20, 24  

18, 19, 21, 22, 23, 25  

2021.10.27  

1-8, 13-17,24  

9, 11, 20  

2021.11.03  

1-26, 50, 57, 53  

5, 6, 7, 13, 14  

2021.11.10 

1, 2, 8  

3, 4, 12, 15, 16, 17, 24  

2021.11.17

1, 2, 8

Etape 2 

2021.11.03 

50, 57  

2021.11.10 

52, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64  

50, 53, 54, 57, 58, 62, 65 

2021.11.17

52, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 67-72

56, 66, 60

2021.11.24

56, 69-82

52, 55, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 80

17. november 2021

Projekt-info nr. 4

Projektstart

Så har kloakeringsprojektet været i gang en god måneds tid, og det er derfor på tide at vi får opdateret jer med en status med 4 infobrev 😊 

Generelt 

Overordnet er vi fortsat godt tilfredse med valget af Gottlieb som entreprenør, og der bliver mandag op (pt. 16 mand, 9 gravemaskiner i forskellige størrelser og 2 gummigeder). Der bliver arbejdet igennem – også i weekender! 

Pr. 10. november var 29 haver færdiggjort og arbejdet med hovedledningerne i stierne er påbegyndt.  

Gottlieb kan desværre konstatere at der jævnligt kommer folk forbi og holder øje med arbejdet i netop deres haver. Vi bliver nødt til at udtrykke vigtigheden af, at I IKKE færdes på byggepladsen – både af hensyn til risikoen for ulykker, fordyrelser og forsinkelser! 

se vedhæftet “Til havelejerene i HF Mosehøj”

Løsning og omfang 

Vi har lagt nogen billeder op på hjemmesiden, som MOE har taget af arbejderne – se: 

http://hfmosehoej.dk/fotoalbum/ 

Nogen af jer forventede, at Gottlieb anvendte køreplader, hvilket de ikke gør. Det er dog begyndt at anvende plader til oplægning af jord, og de skal selvfølgelig retablere haverne med græs og evt. fliser. 

På hjemmesiden er der et foto af brøndløsningen. I de haver der, ikke skal have kørefast dæksel til parkeringsplads, sættes udehanen 1-2 meter fra brønden eller efter Gottliebs bedste skøn, da standardsætningen ikke altid er hensigtsmæssig. Haver med kørefastdæksel får ikke etableret udehane, som tidligere nævnt. 

TDC kunne konstatere, at der ikke var nogen aktive abonnenter i vores forening, så de nedlægger deres netværk hos os i uge 47. Dette giver en ret stor besparelse i vores budget, da vi så ikke skal retablere tele-kabler. 

Vi har valgt ikke nedlægge tomrør til fiber, strøm til vejbelysning el.lign. Prisen var for høj ift. hvad det vil koste at etablere det, når projektet er slut – hvis vi altså skulle ønske det.  

Økonomi 

Intet nyt under pkt. 

Tidsplan 

Desværre har vi tabt 1-2 uger – primært fordi: 

 1. Vi fik rigtig mange arbejdskort lige før projektstart, hvilket afledte en større tegningsopdatering. 
 2. Det har efterfølgende vist sig, at en del arbejdskort ikke stemmer overens med virkeligheden, fx i forhold til hvor og hvor mange tilslutninger, der er på husene.  

Hvis tilslutningspunkterne ikke kan findes, er det nødvendigt at foretage prøvegravning (15 stk. indtil videre). Hvis dette heller ikke afdækker tilslutningspunkterne, så må vi have en specialist til at søge med sonde inde fra de pågældende huse. 

Derudover er der haver, der ikke har tømt deres tanke, hvilket både fordyrer og forsinker projektet. Regningen for at få Gottlieb til at tømme disse tanke vil blive videresendt til de pågældende medlemmer. 

Kloakudvalget mødes jævnligt til ”runderinger” med Gottlieb for at gennemgå haverne for den kommende arbejdsperiode, så Gottlieb er velforberedt og for at mindske risikoen for at blive yderligere forsinket. 

Etape 

Dato  

Have nr. med aktivitet  

Have nr. der er færdige  

Etape 1 

2021.10.13  

11-25  

10  

2021.10.20  

1-9, 11-17, 20, 24  

18, 19, 21, 22, 23, 25  

2021.10.27  

1-8, 13-17,24  

9, 11, 20  

2021.11.03  

1-26, 50, 57, 53  

5, 6, 7, 13, 14  

2021.11.10 

1, 2, 8  

3, 4, 12, 15, 16, 17, 24  

Etape 2 

2021.11.03 

50, 57  

2021.11.10 

52, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64  

50, 53, 54, 57, 58, 62, 65 

Bemærk at ovenstående er status pr. 10. november. Der er selvfølgelig færdiggjort en del haver siden da. At der er haver, der både er meldt færdige og har aktivitet skyldes at arbejdet i selve haven er færdig men nu arbejdes der på vejen foran haven. 

Hilsen fra kloakudvalget. 

Martin, Heidi, Karsten og Bo 

4. september 2021

Projekt-info nr. 3 (redigeret/forkortet)

Anlægsgartner Gottlieb valgt som entreprenør

Vi er nu kommet igennem processen med at få budt vores projekt ud, og få tilbud ind til evaluering. Alt er gået efter planen. Stort tillykke til jer alle sammen for at have fået en entreprenør til at udføre lige netop H/F Mosehøjs kloak- og vand-projekt.
Vi vil indkalde jer alle til et orienteringsmøde igen i denne måned, inden vi starter entreprenøren op. Det vil forventeligt komme til at ske den 26. september. Det vil ske i to tempi, ”Københavner” enden af haveforeningen først og efterfølgende ”Hillerød” enden. I vil blive indkaldt, når Heidi er hjemme fra ferie igen.
Ved mødet vil der blive lagt vægt på at informere omkring hvilken løsning der kommer, hvordan I skal forholde jer, (hvad må I og hvad må I ikke, under udførelsen) samt tidsplanen for udførelsen, som er vedlagt dette skriv også.

Nu til jer haveejere:

 • Fraflytning skal ske iht. Tidsplan, altså pr. 4. oktober. I skal være ude, her er det opstart for entreprenøren.
 • I må IKKE under nogen omstændigheder tage kontakt, ej heller lave aftaler direkte med entreprenøren, så kan vi ikke styre tid og økonomi
 • Det vil være ulovligt at færdes i haveforeningen i bygge perioden, undtaget vil være ”besøgsweekender” som der arbejdes på at få aftalt.
 • Skulle det vise sig at det er svært overholde reglen om ikke at lave direkte aftaler og en sådanne kontakt medfører et økonomisk krav fra MOE eller entreprenør, vil dette blive viderefaktureret til det enkelte medlem. (MOE’s timepris er 1.100 kr. ved sådanne henvendelser).
 • Al kommunikation skal ske igennem kloakudvalget og der vil blive oprettet en projektpostkasse til denne kommunikation, for at sikre så kort behandlingstid som muligt.

Økonomi

Se info-mailen fra Bo Timm (4. september 2021).

Tidsplan (tentativ)

 • 06 – 10.09.2021: Kontrahering med entreprenør
 • 30.09.2021: Opstartsmøde og vejsyn
 • 04.10.2021: Entreprisen opstarter
 • 01.10 – 30.12.2021: Etape 1 (have 1-33)
 • 01.10 – 30.12.2021: Etape 2 (have 80-112)
 • 03.01 – 28.02.2022: Etape 3 (have 34-79)

© H/F Mosehøj. All rights reserved.