Åben Have den 29.-30. januar – OBS!

Åben Have den 29.-30. januar

Kære medlemmer, nu nærmer dagen så for åben have. Ifm. er der nogle ting vi gerne vil bede jer respektere.

1. Pas på jer selv når i færdes rundt, Gottlieb vil i videst muligt omfang have gjort det muligt at komme rundt i foreningen. 

2. Ikke pille ved noget i de installationer i ser på jeres vej, det være sig kloakrør, brønde eller dæksler i haverne eller på vejene.

3. HUSK AT ARBEJDET IKKE ER MELDT FÆRDIGT. Det betyder der er ikke lavet en overlevering fra Gottlieb til foreningen. Først når en sådan overlevering har fundet sted, begynder den endelige eventuelle mangeludbedring.

4. Læg mærke til alle de forhold der kæmpes med, særligt vand. På basis af dette må vi forvente en vis forlængelse af byggeperioden. Det endelige kendes ikke for nuværende, men i vil få det at vide så snart vi ved det mere præcist.

5. Fælleshuset er åben for at have en mulighed for at komme i læ. Grundet den nuværende smittesituation omkring Corona, så vil der dog ikke kunne forventes at I kan sætte jer og sludre. Sludderen må ske stående, desværre.

6. Nyd nu at haven er åben, sug til jer og tænk på at det snart er havesæson igen. 

På vegne af Kloakudvalget

Læs videre

Åben Have den 29.-30. januar

Så lykkedes det!

Vi har fået lavet en aftale med entreprenøren på projektet om at vi alle kan komme i haven og se, hvordan det går. Vi vil glæde os til at se så mange af jer som muligt i disse to dage. Vi vil gerne bede jer melde tilbage enten på Facbook-begivenheden eller ved at skrive til kloak@hfmosehoej.dk med hvilken dag I kommer. Det skyldes, at vi gerne vil se på muligheden for at åbne salen i foreningshuset.

Vi har fået en pølsevogn til at komme om lørdagen den 29. og hygge lidt om dem, der kan. Det vil være i tidsrummet 11:30 til 13:30. Der vil “kun” være pølsevogn og mulighed for at sidde tørvejr i salen. Der vil ikke være øl og vand eller anden form for udskænkning. Det vil kun være muligt om lørdagen, desværre.

Husk, at projektet ikke er færdigt, og at jeres haver ligner noget, der er løgn. Nogle vil formentlig blive mindre chokeret, men husk at de ikke er færdige endnu.

Weekenden er samtidig en milepæl for projektet, da vi nu går mod lysere tider og “godt begyndt er halvt fuldendt”!

Vi håber, vi ses! 🙂

Færden i HF Mosehøj

Den 19. november 2021

Til HF Mosehøjs medlemmer

I fortsættelse af mails til alle i denne uge om ovennævnte skal jeg hermed komme yderligere kommentarer i den gryde.

I HF Mosehøjs over 90 års historie pågår p.t. det garanterede størst profilerede projekt nogensinde – formentlig også de næste 90 år – KLOAKERING AF VORES HAVEFORENING. Det koster kassen – og vi kender jo først den endelige pris, NÅR projektet er færdigt.

Det har vi alle godkendt. Vi har også godkendt, at det skal gøres uden for havesæsonen – oktober-april. På Medlemsmøder over året er det blevet drøftet og blevet indskærpet at færden i HF Mosehøj ikke er tilladt i den periode. Alligevel er der markant flere medlemmer i haverne på denne årstid end normalt uden for havesæsonen.

– HVORFOR venner? – jo fordi det er da spændende at se, “hvad der foregår i min have¨, svarer man.

Men kære venner. Det går simpelthen ikke. Ud over det aftalte på Medlemsmøder og senest det udsendte brev fra vores entreprenørfirma Gottlieb, så er der megen stor grund til at frygte besøg af Arbejdstilsynet. Og hvis de konstaterer at mellem det arbejdende folk, store maskiner, opgravede stier og haver, at der færdes nysgerrige og regelbrydende medlemmer. Ja, så falder hammeren –

Hvad vil det sige, spørger I sikkert? – det betyder —

– lukning af arbejdspladsen til alle regler overholdes
– første dags lukning til en pris – inklusiv en stor bøde – på samlet 470.000 kroner. Det er jo ikke firma Gottliebs skyld, så de skal have deres penge alligevel for mandskab og maskiner
– herefter 170.000 kroner pr. dagsarbejdet ligger stille – firma Gottlieb skal fortsat have deres udgifter dækket.

Så venner – tålmodighed er en dyd. Og det gælder især omkring det at holde sig væk fra HF Mosehøjs område indtil den første besøgsdag. Og den dag kommer – men indtil nu har det ikke været formålstjenligt at invitere til sådan en dag. Men igen – det kommer.

For at sikre at vi ikke løber ind i ovennævnte bl.a. voldsomme ekstraordinære unødvendige udgifter, vil det fremover blive prioriteret i bestyrelsen at medvirke til skærpet opsyn omkring færden i vores haveforening. Det skal simpelthen nulstilles.

Firma Gottlieb arbejder fra nu af også i weekenderne. Det vil sige, at det ekstraordinære rend på stier og haver, der indtil nu har foregået i haverne i de dage, også skal ophøre straks.

Venner – måske ikke så meget venner nu med alle – lad det være et fælles mål, at vi ikke er medskyldig i at sinke firma Gottlieb i deres arbejde. Ellers kan der blive endog meget langt til havesæsonen 2022.

Og lige til slut – firma Gottlieb synes vi er nogle sjove og anderledes typer. På den måde, at i de tidligere haveforeninger de har medvirket, har medlemmerne trods påbud om ikke at være i haverne, ved fremmøde hilst på firmaets ledere og arbejdere uden tegn på anger. Sådan foregår det ikke i HF Mosehøj – der gemmer haveejerne sig eller dukker sig, når Gottliebs folk kommer forbi. Så måske ved vi godt i HF Mosehøj, at det er forkert at trisse rundt derude, mens der arbejdes med kloakeringsprojektet.

I må Alle have en God Jul og et lykkebringende Nytår

Med venlig hilsen
Jens-Jørgen
(Jeres formand)


© H/F Mosehøj. All rights reserved.